BU İNTERNET SİTES?HEKİMLERİN KULLANIMI İÇİN HAZIRLANMIŞTIR. UYARI! Özel Hayatın Gizliliği: Herkes, kendisiyle ilgili kişisel verilerin korunmasın?isteme hakkına sahiptir. Bu hak, kişinin kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında blgilendirme, bu verilere erişme, bunların düzeltilmesini veya silinmesini talep etme ve amaçlar?doğrultusunda kullanıp kullanılmadığın?öğrenmeyi de kapsar. Kişisel veriler, ancak kanunda öngörülen hallerde veya kişinin açık rızasıyla işlenebilir .